Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.
LAA realizes training in the INTEGRATED FRUIT-GROWINGThe training will focus on practical activities, as well as a practice trip abroad. The training is free of charge and is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development. The procedure for the training is regulated by the Cabinet of Ministers Regulations No. 705 from 08/12/2015.See news

Frequently asked questions

See all questions