Aktualitātes

Latvijas Augļkopju asociācija izsludina pieteikšanos uz apmācībām Integrētajā augļkopībā.

24. janvāris, 2018

Ar 2018.gada.23.janvāri LAA uzsāka interesentu uzņemšanu apmācību grupās 3 un 4 kursam Apmācībās akcents tiks likts uz praktiskajam nodarbībām, kā arī paredzēts prakses brauciens uz ārzemēm. Apmācības ir bez  maksas un tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Pieteikšanās apmācībām ir beigusies, jo grupas ir nokomplektētas. Vairāk informācijas projekta web-lapā šeit.
Dalies

Apmācības ir bez  maksas un tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Apmācību norises kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 705 no 08/12/2015. Vairāk informācijas projekta web-lapā šeit.

Ar 2018.gada.23.janvāri ir uzsākta interesentu uzņemšana apmācību grupās 3 un 4 kursa.

Pieteikšanās apmācībām ir beigusies, jo grupas ir nokomplektētas

2018 gadā tiks apmācīti šādi kursi:

3.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana perspektīvām, bet šobrīd mazpazīstamām augļkopības kultūrām (iesācējiem)
Apmācību kopējais ilgums 3. kursam – 24 stundas.

4.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana pieredzējušiem audzētājiem
Apmācību kopējais ilgums 4. kursam – 32 stundas.

Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna (precīza informacija par laikiem un norises vietu tiks sniegta aptuveni mēnesi pirms kursu sākuma) :
• Aprīlis – maijs – 1 diena;
• Jūnijs–jūlijs 1 diena ;
• Augusts – 1 diena ;
• Septembra sākums – 2 dienu prakses brauciens uz ārzemēm;

Ir jārēķinās ar pilnu apmācību dienu. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā.

Pieteikšanās

Pieteiksanas integretai apmacibai

Anketa jāiesniedz Augļkopju asociācijas birojā. Anketu var iesniegt ieskanētā veidā sūtot uz laas@laas.lv vai sūtīt pa pastu uz biroju Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048. Ja sūta pa pastu vēlams par to paziņot LAA birojam, gadījumam ja vēstule noklīst. Ja anketu sūta ieskanētu, tad uz apmācībām jāpaņem līdzi oriģināls, jo pirms kursu beigšanas apliecības saņemšanas Lauku Atbalsta dienests prasa uzrādīt oriģinālu. Neskaidrību gadījumā informācija pa tel. 29212475

Kas var pieteikties kursiem?

Pieteikties var lauku saimniecību pārstāvji, vai personas kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā. Automātiski apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki , prokūristi – tas ir tie ko LAD redz publiskajos reģistros. Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai. Ja zemnieku saimniecība kur piemēram īpašnieks ir viens no laulātajiem , bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad zemnieku saimniecības tā drīkst darīt, bet jābūt izziņai no īpašnieka , ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Oficiālais formulējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 skan tā – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”

Papildus prasības
Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai. Lauksaimniecībai paredzēta nauda nedrīkst tikt izmantota citur. Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumi Nr.705

Svarīgi !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.