Aktualitātes

Ikgadējā Dārzkopības konference

29. janvāris, 2018

09. februārī, Bulduru Dārzkopības vidusskolā ikgadējā Dārzkopības konferencē tikās dārzkopības entuziasti. Interesentiem, nozares un ar to saistīto valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, šī kopā sanākšana ir iespēja satikt kolēģus, izvērtēt paveikto un apjaust nākotnes izaicinājumus.
Dalies

 Konferenci rīkoja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas – Latvijas Augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Dārznieks”, Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība un Stādu un kūdras inovāciju fonds. Tā notika visas dienas garumā no 09.00 līdz 17.00 Bulduru Dārzkopības vidusskolā – vietā kur jau vairāk kā simts gadus tiek apmācīti profesionāli dārznieki.

Konferencē piedalījās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Zemkopības ministrijas pārstāvji, lai kopā ar Latvijas dārzkopjiem pārrunātu plānotās aktivitātes akcizētās degvielas, sezonas strādnieku un transporta nodokļu jautājumos un atbildētu uz aktuālajiem ar nozari saistītajiem jautājumiem.

Par nozares saistošajām aktivitātēm ziņoja arī Lauku atbalsta un Valsts augu aizsardzības dienesti, Nozaru ekspertu padomes un citu valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusiju laikā tika pārrunātas aktualitātes, kas ir saistošas visiem dārzkopjiem – tiešmaksājumi, platību un saistītie maksājumi, Lauku attīstības programma, Projekta “Sadarbība” aktivitātes, kontroles pasākumi, zemnieku biežāk pieļautās kļūdas, jaunumi augu veselības un augu aizsardzības jautājumos, kā arī citi, ne mazāk svarīgi, jautājumi.

Konferences noslēgumā nozares pārstāvji piedalījās atsevišķās – augļkopju, stādaudzētāju un dārzeņkopības sekcijās, lai iepazītos ar nozaru specifiskajām aktualitātēm, un jau detalizētāk uzklausītu ekspertus un iezīmētu tālāko darbību scenāriju nozares problēmu risināšanai.

Augļkopības sekcijā interesantus ar aktualitātēm iepazīstināja gan ZM pārstāvji, gan arī nozares speciālisti. Dārzkopības institūts prezentēja gan pētījumu rezultātus, gan arī plānotos pasākumus kā vietējos, tā starptautiskos. Darbs sekcijā tika sākts sveicot apbalvojumus ieguvušos un aktīvākos augļkopjus. LAA valdes priekšsēdētāja M. Rudzāte uzsvēra nozarei svarīgākos jautājumus un  sasniedzamos mērķus. Ar aktualitātēm klātesošos iepazīstināja VAAD un LAAPC pārstāvji. Ar praktisku, uz tirgu vērstu viedokli dalījās  SIA Rāmkalni īpašnieks V. Grūtups. Savukārt z/s Pīlādži īpašnieks J. Zilvers prezentēja savu pieredzi un skatījumu par ražu intensifikāciju.

Visas prezentācijas atrodamas zemāk

Konferences darba kartība

Lejupielādējama informācija