Projekti

LAA realizē apmācības INTEGRĒTAJĀ AUGĻKOPĪBĀ

24. janvāris, 2018

Latvijas Augļkopju asociācija realizē apmācības Integrētajā augļkopībā. Apmācībās akcents tiks likts uz praktiskajam nodarbībām, kā arī paredzēts prakses brauciens uz ārzemēm. Apmācības ir bez  maksas un tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Apmācību norises kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 705 no 08/12/2015. Vairāk informācijas projekta web-lapā šeit.
Dalies

2018 gadā tiks apmācīti šādi kursi:

3.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana perspektīvām, bet šobrīd mazpazīstamām augļkopības kultūrām (iesācējiem)
Apmācību kopējais ilgums 3. kursam – 24 stundas.

4.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana pieredzējušiem audzētājiem
Apmācību kopējais ilgums 4. kursam – 32 stundas.

Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna (precīza informacija par laikiem un norises vietu tiks sniegta aptuveni mēnesi pirms kursu sākuma) :
• Aprīlis – maijs – 1 diena;
• Jūnijs–jūlijs – 1 diena;
• Augusts – 1 diena;
• Septembra sākums – 2 dienu prakses brauciens uz ārzemēm;

Ir jārēķinās ar pilnu apmācību dienu. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā.

Pieteikšanās

Ja kāds plāno apmeklēt citu apmācību vietu, kā norādīts tabulā (apmācībām veltītājā lapā), lūdzu par to laicīgi informēt LAA biroju (tel. 29212475). Nodarbību drīkst apmeklēt jebkurā Latvijas vietā, pat ja pieteikumā bija minēta cita vieta, laicīgi par to informējot organizatorus.

Kas var pieteikties kursiem?

Pieteikties var lauku saimniecību pārstāvji, vai personas kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā. Automātiski apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki, prokūristi – tie ko LAD redz publiskajos reģistros. Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai. Ja zemnieku saimniecība, kur, piemēram, īpašnieks ir viens no laulātajiem, bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad jābūt izziņai no īpašnieka, ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Oficiālais formulējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 skan tā – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”

Papildus prasības
Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai. Lauksaimniecībai paredzēta nauda nedrīkst tikt izmantota citur. Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumi Nr.705

Svarīgi !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.

 

 

 

Lejupielādējama informācija