Projekti

LAA realizē apmācības INTEGRĒTAJĀ AUGĻKOPĪBĀ

31. oktobris, 2017

Latvijas Augļkopju asociācija izsludina pieteikšanos uz apmācībām Integrētajā augļkopībā. Apmācībās akcents tiks likts uz praktiskajam nodarbībām, kā arī paredzēts prakses brauciens uz ārzemēm. Apmācības ir bez  maksas un tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Apmācību norises kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 705 no 08/12/2015. Vairāk informācijas projekta web-lapā šeit.
Dalies

Tiks mācīti sekojoši kursi :

  • 1.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana augļkoku stādījumiem (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (iesācējiem)
  • 2.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana ogulāju stādījumiem (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (iesācējiem)
  • 3.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana perspektīvām, bet šobrīd mazpazīstamām augļkopības kultūrām (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (iesācējiem)
  • 4.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (pieredzējušiem audzētājiem)

Apmācības sadalītas uz 2 gadiem – 2017 g. un 2018 g. Apmācības notiks 5 Latvijas lauksaimniecības plānošanas reģionos – Latgalē, Vidzemē, Pierīgā, Zemgalē un Kurzemē.

2018 gadā tiks apmācīti šādi kursi:

3.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana perspektīvām, bet šobrīd mazpazīstamām augļkopības kultūrām (iesācējiem)
Apmācību kopējais ilgums 3. kursam – 24 stundas.
Līdzīgi kā iepriekš, apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna:
• Aprīlis – maijs – 1 diena;
• Jūnijs–jūlijs 1 diena ;
• Augusts – 1 diena ;
• Septembra sākums – 2 dienu prakses brauciens ārpus Latvijas robežām;

4.kurss. Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana pieredzējušiem audzētājiem
Apmācību kopējais ilgums 4. kursam – 32 stundas.
Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna:
• Aprīlis – maijs – 1 diena;
• Jūnijs–jūlijs 1 diena ;
• Augusts – 1 diena ;
• Septembra sākums – 2-3 dienu prakses brauciens ārpus Latvijas robežām

Sīkāka informācija par apmācībām tiks publicēta 2018. gada pirmajos mēnešos.

Komplektējot grupas priekšroka tiek dota LAA aktīvajiem biedriem.

Pieteiksanas integretai apmacibai.

 

Lejupielādējama informācija