Aktualitātes hronoloģiskā secībā

Lauka dienas - demonstrējums „Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu” 16.jūlijā

7. jūlija, 2021

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un k.s. “Poceri” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā „Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)) ietvaros. Tēma: ābeļu šķirņu potcelmu kombinācijas, ābeļu veidošana. Norises vieta un laiks: 16.07.2021., z/s „ k.s. „Poceri”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes nov.,  pulksten 11:00 Programmā: Projekta aktualitātes, iepazīšanās ar demonstrējumu un saimniecību, praktiskās vingrināšanās vainagu veidošanā. (programma) Lauka dienas kontaktpersona Edgars Rubauskis, Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, e-pasts: edgars.rubauskis@llu.lv . Lauka…