Aktualitātes hronoloģiskā secībā

Apmācības augļkopībā 2019

6. marts, 2019

Šogad notiks apmācības kursā: Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences) Apmācības paredzētas pārsvarā augļkopjiem ar pieredzi. Kursos tiks padziļināti apskatīti jaunumi dārzu kopšanas tehnikā un tehnoloģijās, jaunākas atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences un citi augļkopjiem šobrīd aktuāli temati. Apmācību laikā akcents tiks likts uz praktiskajām nodarbībām. Paredzēts vairāku dienu prakses brauciens uz ārzemēm. !!Aktuālais pasākumu grafiks…