Atļauti herbicīdi smiltsērkšķu integrētajā audzēšanā

Sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) ir ieviesti jauni noteikumi smiltsērkšķu integrētajā audzēšanā. VAAD piekrita atļaut smiltsērkšķu integrētās audzēšanas platībās apdobju kopšanai lietot herbicīdus. Atļauts lietot 2 glifosātu saturošus herbicīdus – Taifun B un Ouragan System 4

Nosacījumi ir sekojoši:

Atļauts lietot smiltsērkšķu jaunajos stādījumos pirmos 2 gadus pēc iestādīšanas

1. Apsmidzina līdz 70 cm diametra apli ap stumbru.

2. Pirms apstrādes ar herbicīdu apsmidzināmajā zonā jānogriež visas sakņu atvases un stumbra sānzari līdz 50 cm augstumam.

3. Katru minēto līdzekli atļauts lietot vienu reizi sezonā, t.i., stādījumā apdobes var tikt apstrādātas ar glifosātu divas reizes sezonā.

Vēcāku rakstu nav!