“Profesionālās Dārzkopības” izdevuma trešais numurs

Šobrīd sagatavots un tehnoloģiju pārneses centra mājas lapā publicēts “Profesionālās Dārzkopības” izdevuma trešais numurs: Profesionālā dārzkopība Nr.3

 

Vēcāku rakstu nav!