Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Augļu un dārzeņu konservu ražošanas vadlīnijas

Šodien seminārā tika prezentētas vadlīnijas ” Augļu un dārzeņu konservēšana. Alternatīvās konservēšanas metodes” un  ir ievietotas ZM mājas lapā

Prezentācija

Vēcāku rakstu nav!