Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka 2.augustā Limbažu novadā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un SIA Krogzeme rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 2. augustā Limbažu novadā.

„Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P8) ietvaros ar mērķi praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar krūmogulāju šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām.

Norises vieta un laiks: 02.08.2019., SIA Krogzeme „Vīnkalniņi”, Viļķenes  pag., Limbažu novads, pulksten 11:00

Lauka dienas kontaktpersona: Sarmīte Strautiņa, Dārzkopības institūta vadošā pētniece, e-pasts: sarmite.strautina@llu.lv.

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 01.08.2019. pieteikties Augļkopības tehnoloģiju pārneses centra mājaslapā: http://fruittechcentre.eu/lv/ vai sarmite.strautina@llu.lv.

Vēcāku rakstu nav!