Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka 20.augustā Kandavas novadā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s “Viksnas 1”, rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 20. augustā Kandavas novadā.

Demonstrējums projektam: “Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana” (LAD līguma nr.: LAD 240118/P7). Tēma  “Plūmju šķirnes Kurzemes reģionā un to audzēšana” (pavasara salnu pēcietekmes apskats).

Programmā: Plūmju šķirņu izvēle un audzēšana Kurzemes reģionā. Iepazīšanās plūmju audzēšanu Z/S “Vīksnas-1” un demonstrējumu apskate.

Norises vieta un laiks: 20.08.2019., Vīksnas-1″, Zantes pagasts, Kandavasnovads, pulksten 10:30

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 16.08.2019. pieteikties, spiežot šeit uz saites pieteikties.

Vēcāku rakstu nav!