Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka 25.jūlijā Ķekavas pagastā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un SIA “Staķi” rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 25. jūlijā Ķekavas novadā.

Demonstrējumu projektu „Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P9) ietvaros ar mērķi praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar aveņu un/ vai zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām

Norises vieta un laiks: SIA „Staķi”, Pulkarne  Ķekavas pagasts Ķekavas novads pulksten 10:00

Programmā: DI zinātniece Valda Laugale informēs par demonstrējuma norisi. Pēc tam Andis Dauga iepazīstinās ar saimniecību un demonstrējumu

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 24.07.2019. pieteikties, spiežot uz saiti: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxCV6R5TpsqybHDr3dhja0gQ6-Lq7b6Njrw4SAeeOcX5MzuQ/viewform

Vēcāku rakstu nav!