Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena 21. maijā Saukas pagastā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un k.s. “Poceri” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā 21.maijā Saukas pagastā.

Demonstrējumu projekta „Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu potcelmiem (LAD līguma numurs: LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)) ietvaros.

Norises vieta un laiks: 21.05.2020., z/s „ k.s. „Poceri”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads,  pulksten 11:00

Programma pielikumā.

Lauka dienas kontaktpersona Edgars Rubauskis, Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, e-pasts: edgars.rubauskis@llu.lv .

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums pieteikties līdz 19.05.2020.

Informāciju skatīt: https://fruittechcentre.eu un www.laas.lv

Aicinām būt atbildīgiem, ņemt vērā noteiktos ierobežojumus un drošības uzstādījumus sakarā ar Covid-19 noteikto situāciju valstī.

Vēcāku rakstu nav!