Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena 3. jūlijā Limbažu novadā – upeņu audzēšana

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un SIA “Krogzeme” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā „Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” (LAD līguma nr.: LAD 240118/P8) un “Fitosanitārie paņēmieni kaitīgo organismu savairošanās novēršanai upeņu stādījumos” ietvaros

Mērķis: Praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar krūmogulāju šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām (šķirnes, kopšanas tehnika, augu aizsardzība).

Norises vieta un laiks: 03.07.2020, SIA “Krogzeme”, SIA Krogzeme „Vīnkalniņi”, Viļķenes  pag., Limbažu novads, pulksten 11:00.

Lauka dienas kontaktpersona: Sarmīte Strautiņa, Dārzkopības institūta vadošā pētniece, e-pasts: sarmite.strautina@llu.lv .

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 30.06.2020. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās.

Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti DI publicitātei.

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Krogzeme_programma

Vēcāku rakstu nav!