Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Aktualitātes

Lauka diena 31. martā Dagdas novadā

10. marts, 2020

Dalies

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s “Eži” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā 31.martā Konstantinovas pagastā.

Demonstrējumu projekta „Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu potcelmiem (LAD līguma numurs: LAD 240118/P5) ietvaros ar mērķi demonstrēt dažādu ābeļu šķirņu ražību, augļu kvalitāti un darba patēriņu vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem.

Norises vieta un laiks:31.03.2020., : z/s „Eži”, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads pulksten 11:00

Programma pielikumā.

Lauka dienas kontaktpersona Edgars Rubauskis, Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, e-pasts: edgars.rubauskis@llu.lv .

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums pieteikties līdz 29.03.2020.

Informāciju skatīt: https://fruittechcentre.eu un www.laas.lv