Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena Jelgavas novadā 17.07.

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s “Gaidas” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā “Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana” (LAD līguma nr.: LAD 240118/P7) ietvaros.

Dienas kārtībā skābo ķiršu šķirnes  – ziedēšana un ražība 2020. gadā, jaunumi šķirņu sortimentā.

Norises vieta un laiks: 17.07.2020., z/s “Gaidas”, Vilces pagasts, Jelgavas novads, pulksten 10:00.

Lauka dienas kontaktpersona: Daina Feldmane, Dārzkopības institūta vadošā pētniece, e-pasts: daina.feldmane@llu.lv

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 4.07.2020. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās vai rakstot: daina.feldmane@llu.lv .

Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti DI publicitātei.

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Programma

Vēcāku rakstu nav!