Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena Rundāles pag. 16. jūnijā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un SIA “Lepšas” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā „Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P9) ietvaros.

Tēma: Šķirņu izvērtējums zemenēm, audzējot tās augstajos plēves tuneļos.

Norises vieta un laiks: 16.06.2020., SIA “Lepšas”, Rundāles nov., Rundāles pag., Lepšas, “Lepšukalni”, pulksten 10.00.

Programma pielikumā.

Lauka dienas kontaktpersona : Valda Laugale, Dārzkopības institūta vadošā pētniece, e-pasts: valda.laugale@llu.lv.

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 14.06.2020. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās.

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti DI publicitātei.

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Lauka-diena-Lepsas-2020-PROGRAMMA

Vēcāku rakstu nav!