Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

“Profesionālās Dārzkopības” izdevuma trešais numurs

Šobrīd sagatavots un tehnoloģiju pārneses centra mājas lapā publicēts “Profesionālās Dārzkopības” izdevuma trešais numurs: Profesionālā dārzkopība Nr.3

 

Vēcāku rakstu nav!