Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Useful

Frequently asked questions

25. April, 2017

Share

What would be useful if I became a full member of LAA??

By becoming a member of LAA, we will help you to become involved in the development of agricultural policy, as well as to improve the sales opportunities.