Noderīgas saites

Pārtikas uzņēmuma reģistrēšana (vēlos reģistrēt pārtikas uzņēmumu)

https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Komunikācija ar valsts iestādēm (vēlos uzdot jautājumu atbildīgajām institūcijām)

https://www.zm.gov.lv/statiskas-lapas/kontaktinformacija?id=3789#jump

https://www.lad.gov.lv/lv/par-mums

http://www.laukutikls.lv/klp-atbalsta-pasakumi-no-2023-gada-atbildes-un-skaidrojumi?fbclid=IwAR0nU_1rhcw9QeokpbvrTLfV1MmyrhCjxnSbSwlGXXkXFaEDZMsLt-qHVSE


 Akreditētas laboratorijas analīžu veikšanai

https://bior.lv/lv

https://hamiltonlab.lv/kontakti/kontaktinformacija/

http://www.auctoritas.lv/ 

Mērinstrumentu verificēšana un kalibrēšana

http://www.lnmc.lv/lv/

https://www.bior.lv/lv/pakalpojumi/citi-laboratoriju-pakalpojumi/kalibresanas-pakalpojumi 

Pārstrādes iekārtas, aprīkojums (kur iegādāties pārstrādes iekārtas un inventāru )

http://fud-tech.eu/portfolio-items/auglu-ogu-darzenu-parstrades-iekartas/

http://www.dzerienuserviss.lv/index.php

http://www.mezuli.lv/

http://www.drinkconsult.com/en/Contact-us

http://www.aboluspiedes.lv/darzenu-parstrades-iekartas

https://www.gemoss.lv/

http://www.grandus.lv/home/startpage/lv/

http://www.razot.lv/

http://www.friteks.lv/  (Par saldētavām / dzesētavām)

Tara un iepakojums

https://www.multipack.lv/

https://vvn.lv/produkcija/auglu-un-darzenu-kastes

http://www.polimers.lv/

https://www.nnz.lv/

https://www.ieliecmaisa.lv/products

http://www.ptc.lv/site/

http://www.maisinufabrika.lv/

http://www.spf2.lv/

https://www.tara24.lv/

http://trypet.lv/lv

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/food-labelling-information-system_en (ES prasības pārtikas marķējumam) 

Izejvielas, piedevas

https://neo.lv/lv/

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en (Jaunais ES pārtikas katalogs)

http://www.gafu.lv/lv/produkcija

https://www.cashcarry.lv/ 

Dārzaugu (augļu, ogu, dārzeņu) audzēšana, tehnoloģijas, konsultācijas

https://fruittechcentre.eu/lv/

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/pakalpojumi 

Kursi, pasākumi, projekti uzņēmējiem

https://www.laas.lv/agrilink/apmacibas-un-kursi/

http://www.mc.llu.lv/

http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/talmaciba

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020

http://www.naudabiznesam.lv/atbalsts-jaunajiem-uznemejiem/

http://www.lad.gov.lv/lv/ 

Augļkopība un tehnoloģijas (Zinātniskie un praktiskie projekti, rezultāti, prognožu sistēmas, meteostacijas)

www.zdsoft.lv/zdsoft/atlas/ (Meteo un vides datu stacijas)

http://agrihorts.llu.lv/lv/node/260 (RIMPRO prognožu sistēmas)

https://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti

http://www.ptf.llu.lv/lv/projekti-un-petijumu-virzieni

https://sciencelatvia.lv/#/pub/home 

https://digitalaroundtheworld.org/ (viedās lauksaimniecības konference)

Pārstrādes iekārtas / aprīkotas laboratorijas / pilotražotnes (iespēja apskatīt sazinoties)

https://www.valmierastehnikums.lv/lv/par-mums.html

https://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/par-darzkopibas-institutu

http://www.ptf.llu.lv/

http://pk.emu.ee/en/structure/polli/

https://www.lammc.lt/en/institute-of-horticulture/research-departments/2016 

Pakalpojumi (uzņēmēji, kuri ir ar mieru dalīties ar pieredzi)

http://www.hortusfruit.lv/par-hortus/https://www.abolumajas.lv/

http://iceberry.lv/sulu-spiesana/

http://www.sulufabrika.lv/

https://www.anevaj.com/index.php/lv/pakalpojumi 

https://www.bbm.lv/bbm/pakalpojumi/ 

Latvijas un ārzemju interneta vietnes saistībā ar darzkopību

https://www.freshplaza.com