Projekti

Būtiski projekti augļkopības nozarē un to rezultāti

Inovatīvi risinājumi ābelēm un avenēm
Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā
Projekta mērķis  attīstīt augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā