Kategorijas
Tirgus

Par “Zemnieku nakts tirgus” nākotni. Iniciatīvās grupas tikšanās ar Rīgas centrāltirgus pārstāvjiem

Atbildīgo darbinieku redzējumu uz turpmāko zemniekiem tik svarīgā tirgus attīstību. 1. “Nakts tirgus” ir reģistrēts zīmols, kas pieder iepriekšējām apsaimniekotājam, tāpēc turpmāk to nedrīkstēs lietot oficiālajā saziņā. Turpmāk šīs tigus sauksies par “Zemnieku tirgu” vai līdzīgi, pašlaik nosaukums tiek saskaņots ar juristiem. 2. Centrāltirgus vadībai Zemnieku tirgus pārņemšana rada papildus administrātīvo slogu, bet ir skaidrs, […]

Kategorijas
Dažādi Tirgus

Kā iet augļkopjiem… un kā ar statistikas datu iegūšanu

Zināt kā iet citur vienmēr ir interesanti, lai gan par to pašu varētu teikt analizējot mūsu augļkopības attīstību. Kā skatāms apkopojumā, Vācijā kopš 2017 g. augļudārzu platības sarukušas par 1,45 %, pie tam 9,2 % saimniecību nozarē beigušas savu darbību. Šī skumīgā noskaņa bija manāma Latvijas Augļkopju asociācija organizētā mācību brauciena laikā pirms četriem gadiem. […]

Kategorijas
Dažādi Tirgus

Lauksaimniecība ir sarežģīta nozare ar lielo BET

Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Rutkovska 26.oktobrī ir publicējusi  rakstu – pētījumu “Lauksaimniecība ir sarežģīta nozare ar lielo “BET””, pielikumā. Citāts no raksta: ” Lauksaimniecībā ir viszemākā produktivitāte salīdzinājumā ar citām nozarēm gan Latvijā, gan vidēji ES. To atspoguļo arī zemākās algas un mazāki nodokļu maksājumi . Lauksaimniecība Latvijā veido 5.1% no nodarbinātības, BET tikai 2.1% no […]

Kategorijas
Dažādi

Eiropas Komisijas Regulas 543/2011 (augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti) grozījuma projekts

Eiropas Komisijas Regulas 543/2011 (augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti) grozījuma projekts atkārtotai izskatīšanai (pielikums), kurš jau ir precizēts atbilstoši iepriekš saņemtajiem dalībvalstu komentāriem. Par precizēto redakciju mums atkal ir iespēja sniegt savus komentārus, tāpēc lūdzu Jūsu viedokli Izvērtējot dokumenta projektu, lūdzu  pievērst uzmanību 5.pantam, jo par šo pantu bija vislielākās diskusijas. Tāpēc gribētu dzirdēt Jūsu skatījumu, īpaši […]

Kategorijas
Dažādi Kultūras Tirgus

Baltā dzērveņu sula (A.Špats)

Mūsu laukos salnas bija jau 3.-7 septembrī 4 naktis, kad vairākas stundas (6st.) bija -4C , bet 4 st. pat <-5C un tad apsala visa negatavas , pa pusei gatavas ogas. Raksturīgi, ka jau 3-4 km no kūdras laukiem salnu nemanījām – pat ķirbju lapas bijadzīvas.Praktiski visos kūdras laukos gaiss tiek izžāvēts un tāpēc virs […]

Kategorijas
Dažādi Kultūras Noderīgi raksti angļu valodā

Smiltsērkšķu audzētāju atskaite

Starptautiskā smiltsērkšķu asociācija (ISA), kuras dalībnieku sarakstā jau vairāk nekā 15 gadus ir arī Latvijas pārstāvji, apjomīgā atskaitē sniedz ieskatu par 2020. g. paveikto deviņās dalībvalstīs. Atskaitē apkopota informācija, kas saistīta ar: smiltsērkšķu platībām, ģenētiskiem resursiem, uzņēmumiem un produktiem, kā arī aktuāliem zinātniskiem pētījumiem. Plašāku informāciju par ISA aktivitātēm (t.sk. semināriem, konferencēm u.c.) var atrast […]

Kategorijas
Dažādi

Iznācis žurnāls Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr. 15

Iznācis ”Profesionālās Dārzkopības” 15. izdevums! Visi kopā – zinātnieki, uzņēmēji, sabiedrisko un valsts institūciju pārstāvji veido šo žurnālu, kuram ir sava vieta dārzkopības izdevumu vidū. Šajā žurnālā: novērojumi augļkopības sadaļā par jaunajām Baltkrievu šķirnēm; Māras Skrīveles pārdomas par dārza uzturēšanu un mēslošanas jautājumiem; ar šo izdevumu uzsākam rakstu sēriju par svarīgāko sekmīgai kauleņkoku dārza ierīkošanai. Ogu daļā […]

Kategorijas
Dažādi

Rakstu krājums “Līdzsvarota lauksaimniecība”

ES zaļā kursa ietvaros iznācis zinātnisko rakstu krājums “LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA”

Kategorijas
Audzēšana Dažādi

Augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz bitēm un citiem apputeksnētājiem

Pārpublicēts no https://www.misijaagronoms.lv/tpost/3lf0y7ux51-augu-aizsardzbas-ldzeku-ietekme-uz-bitm Pērn Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veicis 1874 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas uzraudzības pārbaudes* un informē, ka 2020. gadā nav bijis neviena gadījuma, kad AAL lietošanas rezultātā gājušas bojā bites. Lai veicinātu cieņpilnas attiecības ar kaimiņiem un pasargātu bišu dravas, VAAD skaidro noteikumus un labās prakses piemērus, kas jāievēro gan augkopjiem, […]

Kategorijas
Dažādi

Dārzkopības konferences 2021 materiāli

Pieejami daži no dārzkopības konferences materiāliem Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums […]