Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.
Profesionālā Dārzkopība Nr.17Ir izdots jaunais e-žurnāla numurs “Profesionālā DĀRZKOPĪBA”.Skatīt aktualitātes
Jaunais žurnāls "Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr.15"Ir izdots jaunais e-žurnāla numurs “Profesionālā DĀRZKOPĪBA”Skatīt aktualitātes
Meteo un vides datu staciju datiAtlas projekta ietvaros pieejami meteo un vides staciju datiSkatīt aktualitātes

Sākums

Latvijas Augļkopju asociācija (LAA) ir sabiedriska organizācija, kas apvieno vairāk kā 400 aktīvo Latvijas augļkopju.


Jaunumi

Visas ziņas hronoloģiskā secībā


Aktuāli

  • 2023. gadā LAA rīkos mācību kursu ” Klimata pārmaiņu un Eiropas Zaļā kursa ietekme uz integrēto augļkopību Latvijā (t.sk. augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kooperācijas iespējas, viedā un videi draudzīgā saimniekošana)”. Kursi ietver 32 stundu (45.min stunda) lekcijas un praktiskās nodarbības, tai skaita praksi ārzemēs. Vairāk informācija sekos. Potenciālie dalībnieki šobrīd var pieteikties pa e pastu laas@laas.lv vai tel.29212475.
  • Asociācija ir kļuvusi par partneri vairāku valstu kopprojektā ATLAS ar mērķi veicināt viedās  lauksaimniecības attīstību Eiropā un Latvijā.  Vairāk par projektu …