Projekts “Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde kultūraugu ražības paaugstināšanai”

Projekta nosaukums: “Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai”

Projekta nr. 22-00-A01612-000014

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:

  1. Latvijas Universitāte
  2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  3. Baltiņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “AKMENTIŅI”
  4. Šņickovska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “KLĪVES”
  5. Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība “RAITI”
  6. Edgars Gūtmanis
  7. SIA “VA ARGO”
  8. Latvijas Augļkopju Asociācija

Projekta īstenošanas laiks: 09/2022 – 06/2025

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt augu augšanu stimulējošus preparātus, izmantojot vienšūnu mikroaļģu biomasas ekstraktus, un pārbaudīt to efektivitāti dažādu kultūraugu stādījumos gan kontrolētos apstākļos veģetācijas traukos, gan mainīgos ražošanas apstākļos.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Palielināt dabiskas izcelsmes Latvijā ražotu augu stimulējošu un aizsargājošu preparātu klāstu, un izpētīt pasaulē salīdzinoši jaunas tehnoloģijas – bioreaktoros audzētu mikroaļģu ekstraktu – izmantojamību integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā atklāta lauka un segtajās (siltumnīcu) platībās.

2. Aprobēt Latvijā vēl nebijušu metožu kopumu un tehnoloģiskos risinājumus dažādu aļģu sugu audzēšanai kontrolētos apstākļos un pārstrādei bioaktīvu ekstraktu ieguvei, kā arī pētīt iegūto aļģu ekstraktu augu augšanu, ražību un stresa toleranci stimulējošās īpašības, kas var kalpot par pamatu plaša spektra aļģu izcelsmes augu augšanu stimulējošu preparātu tālākai izstrādei un ražošanai.

3. Aptvert zinātniski pētniecisko institūciju un vairāku lauku saimniecību sadarbību jaunu metožu un augkopības produktu izstrādē un paredz arī tālāku potenciālu jaunu produktu komercializāciju, aļģu ekstraktu īpašību, bioaktīvo vielu un to darbības molekulāro mehānismu tālāku izpēti ilgtspējīgai zināšanās balstītas bioekonomikas attīstībai nākotnē

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība Latvijas Universitātē ir Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no Latvijas Universitātes puses ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm