Par mums

Sī vietne ir izveidota sekojoša projekta ietvaros :

NosaukumsAgricultural knowledge: linking farmers, advisors and researchers to boost innovation / Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība inovāciju veicināšanai

Finansējuma avots: ES “Apvārsnis 2020” projekts, līgums nr. 727577.

Īstenošanas periods: 01.07.2017.-31.05.2021. (pagarināts līdz 30.11.2021.)

Koordinators: Institut National de la Recherche Agronomique et Environnement (INRAE) (Francija)

Latvijas partneris: Nodibinājums “Baltic Studies Centre”

AGRILINK ir starptautisks pētniecisks projekts, ko finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis 2020”. Projektu vada Francijas Nacionālais lauksaimniecības un vides pētījumu institūts (INRAE), un tajā piedalās 15 partnerorganizācijas no 13 Eiropas valstīm.

AgriLink mērķis ir veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas Eiropas lauksaimniecībā, labāk izprotot lauksaimniecības konsultantu lomu zemnieku lēmumu pieņemšanā. AgriLink analizē un tiecas uzlabot lauksaimniecības konsultantu lomu astoņās lauksaimniecības inovāciju jomās, kurās atspoguļojas izaicinājumi, kas identificēti dokumentā “Stratēģiska pieeja ES lauksaimniecības pētniecībai un inovācijām”. Projekts veidots ar domu, ka lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniegšanas un inovāciju veicināšanas izvērtējumā ir apzināmas un iekļaujamas visas daudzveidīgās lauksaimniecības konsultācijas sniedzošās organizācijas. Vairāk par projektu šeit

Kontakti

Platformu pārrauga biedrība Latvijas Augļkopju Asociācija.

Atsauksmēm un ieteikumiem par platformas saturu un darbību: tel.+37126356200, e-pasti: peteris@laas.lv , dalija.seglina@llu.lv

Informācija par AgriLink projektu: emils.kilis@gmail.com