Projekti

Demonstrējumu projekts

7. februāris, 2020

2018. gadā Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta „Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” (Līguma Nr. LAD 240118/P8) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā. Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar krūmogulāju šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām (šķirnes, kopšanas tehnika, augu aizsardzība). Mērķa sasniegšanai piecu gadu periodā četrās saimniecībās: SIA „Krogzeme’’ Limbažu novadā, SIA „Staķi’’ Ķekavas novadā, ZS „Ķentēni” Ogres novadā un ZS „Mucenieki” Saldus novadā, tiks ierīkoti demonstrējumi, kur tiks…

Vēcāku rakstu nav!