Projekti

Lielogu dzērveņu Lauka diena Vecumnieku novadā 24. septembrī

8. septembris, 2021

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju un SIA “O.G.A.” rīko Lauka dienu demonstrējumu projekta „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē” (Dienesta līguma reģistrācijas numurs: LAD 240118/P10, iesnieguma Nr. 18-00-A00102-000006, 9. lote) ietvaros. Tēma: Lielogu dzērveņu šķirņu nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas, citu audzēšanas riksi un to ierobežošanas iespējas. Programma.. Norises vieta un laiks: 24.09.2021., SIA “O.G.A.”, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., “Vilku purvs”, pulksten 13:00. Pulcēšanās pie…

Vēcāku rakstu nav!