Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Sludinājumi

ProduktsPārdodPērkTelefonsPapildus informācija

Patreiz aktīvu sludinājumu nav!

Vēcāku rakstu nav!