Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12 marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 14.marta rīkojumu Nr. 105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"”, lai sekmētu tālākas Covid-19 izplatības ierobežošanu un sabiedrības veselības risku mazināšanu, informējam, ka visi izziņotie publiskie pasākumi tiek atcelti līdz turpmākai informācijai.

ATLAS

ATLAS

30. oktobris, 2019

Dalies

ATLAS sociālajos tīklos
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Augļkopju Asociācija ir kļuvusi par vienu no partneriem ES programmas HORIZON 2020 projektā “Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā” (angliski Agricultural Interoperability and Analysis System), saīsināti ATLAS .

ATLAS oficiālā tīmekļa vietne (angļu val.)

Jaunums ! Izsaki savas domas par lauksaimniecības nākotni !Lai piedalītos aptaujā spiest šeit. Atsevišķu jēdzienu skaidrojumu sk. zemāk

  Pati aptauja, diemžēl, šobrīd angļu valodā, bet attiecīgi pēc kārtas tiek lūgts izvēlēties (atķeksēt) TOP trīs tehnoloģiju virzītājus lauksaimniecībā no piedāvātā saraksta:
 • 5G;
 • Artificial Intelligence (Mākslīgais intelekts);
 • Autonomous vehicles (Autonomie transportlīdzekļi);
 • Blockchain (Blokķēdes – decentralizēta piekļuves un darbības iespēja vienlaicīgi);
 • Interoperability (Mašīnu, sensoru un datu analīzes instrumentu savietojamība);
 • IoT jeb “Internet of things” (Lietu internets);
 • Mobile devices (Mobīlās ierīces, viedierīces);
 • Remote sensing (Attālinātās piekļuves iespējas ierīcēm un taml.).
Ja kas nav saprotams, iekopējiet šo jēdzienu Google un viss kļūs skaidrs…

ATLAS preses relīzes

ATLAS jaunumi, aktualitātes un saistīti raksti

Projekta mērķi:

Jauna līmeņa lauksaimniecības tehnikas sensorās vadības platformu un to savietojamības izstrādāšana.

Jaunu standartu definēšana uz datu apstrādi orientētai lauksaimniecībai

Projekta darbības rezultātā paredzēts :

 • ieviest pakalpojumus, lai iegūtu un apstrādātu datus no dažādiem sensoriem pēc vienota atvērta tipa standarta un vienotā formātā
 • izstrādāt lauksaimniecības mašīnu savstarpējās savietojamības platformu
 • izveidot zināšanu apmaiņas , zināšanu pārvaldīšanas un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu, kas balstīta uz vienotu mašīnu program-valodu un mašīnu pašmācīšanos spēju

Kopumā projekts paredz izstrādāt vienotu publiski pieejamu platformu kur saplūstu dati no dažādām lauksaimniecības mašīnām, sensoriem un citām lauksaimniecībā izmantojamajām iekārtām. Šo platformu lauksaimnieki varētu izmantot, lai iegūtu datus ko varēs izmantot saimnikošanas izmaksu samazināšanai, piemēram par mēslojuma daudzumu , kas nepieriešams konkrētam laukam, pesticīdu lietošanu konkrētās lauka vietās utt.

Augļkopju asociācijas uzdevums projektā ir veikt atsevišķu iekārtu un sensoru izmēģinājumu savu biedru saimniecībās

Daži fakti par projektu:

Projekta partneru ģeogrāfisko izvietojumu var redzēt uz kartes

Projektā iesaistīti 30 partneri no 8 ES valstīm. Projekta ilgums 36 mēneši sākot no 2019.gada oktobra. Projekta partneru vidū ir universitātes, zinātniski – pētnieciskie institūti, industrijas pārstāvji, mazie/vidējie uzņēmumi, lauksaimniecības kooperatīvi, nozaru asociācijas, kā arī zemnieku saimniecības.

Projekta partneru saraksts

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857125