ATLAS

ATLAS

30. oktobris, 2019

Dalies

Augļkopju Asociācija ir kļuvusi par vienu no partneriem ES programmas HORIZON 2020 projektā “Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā” (angliski Agricultural Interoperability and Analysis System), saīsināti ATLAS .

ATLAS oficiālā tīmekļa vietne (angļu val.)

ATLAS preses relīzes

ATLAS jaunumi un aktualitātes

Saistīta informācija un raksti

Projekta mērķi:

Jauna līmeņa lauksaimniecības tehnikas sensorās vadības platformu un to savietojamības izstrādāšana.

Jaunu standartu definēšana uz datu apstrādi orientētai lauksaimniecībai

Projekta darbības rezultātā paredzēts :

  • ieviest pakalpojumus, lai iegūtu un apstrādātu datus no dažādiem sensoriem pēc vienota atvērta tipa standarta un vienotā formātā
  • izstrādāt lauksaimniecības mašīnu savstarpējās savietojamības platformu
  • izveidot zināšanu apmaiņas , zināšanu pārvaldīšanas un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu, kas balstīta uz vienotu mašīnu program-valodu un mašīnu pašmācīšanos spēju

Kopumā projekts paredz izstrādāt vienotu publiski pieejamu platformu kur saplūstu dati no dažādām lauksaimniecības mašīnām, sensoriem un citām lauksaimniecībā izmantojamajām iekārtām. Šo platformu lauksaimnieki varētu izmantot, lai iegūtu datus ko varēs izmantot saimnikošanas izmaksu samazināšanai, piemēram par mēslojuma daudzumu , kas nepieriešams konkrētam laukam, pesticīdu lietošanu konkrētās lauka vietās utt.

Augļkopju asociācijas uzdevums projektā ir veikt atsevišķu iekārtu un sensoru izmēģinājumu savu biedru saimniecībās

Daži fakti par projektu:

Projekta partneru ģeogrāfisko izvietojumu var redzēt uz kartes

Projektā iesaistīti 30 partneri no 8 ES valstīm. Projekta ilgums 36 mēneši sākot no 2019.gada oktobra. Projekta partneru vidū ir universitātes, zinātniski – pētnieciskie institūti, industrijas pārstāvji, mazie/vidējie uzņēmumi, lauksaimniecības kooperatīvi, nozaru asociācijas, kā arī zemnieku saimniecības.

Projekta partneru saraksts

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857125