ATLAS

ATLAS

30. oktobris, 2019

Dalies

ATLAS sociālajos tīklos

Lauksaimniecība un jaunākās tehnoloģijas augļkopībā. Augļkopju Asociācija ir kļuvusi par vienu no partneriem ES valstu  kopprojektā  “Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā” (angliski Agricultural Interoperability and Analysis System), saīsināti ATLAS .  Projekta mērķi ir izveidot standartizētu, uz tehnoloģijām balstītu lauksaimniecības modeli,  kas palīdzetu saimniekot pēc iespējas efektīvāk apstākļos, kad globālās sasilšanas dēļ arvien vairāķ akcents tiek likts uz “zaļo” lauksaimniecību. Projekta ietvaros paredzēts izveidot publisku platformu, kas palīdzētu lauksaimniekiem gan optimizēt saimniecības  izmaksas, gan saimniekot pēc iespējas zaļi – ķīmiskos līdzekļus lietot pēc iespējas ekonomiski un tikai tur, kur nepieciešams, pielāgot saimniekošanu globālās sasilšanas izaicinājumiem, kā arī iegūt daudz citu priekšrocību no tehnoloģijās balstītas saimniekošanas. Projekta darbības rezultātā Latvijā jau šobrīd ir izveidots demonstrējumu saimniecību tīkls kurās uzstādīti dažādi meteoroloģisko un vides datu sensori. Šī ir laba iespēja iepazīties ar dažadu tehnoloģiju izmantošanu saimniecībā  gan tiem, kas  vēl plāno  savas saimniecības optimizāciju, gan tiem  kuri to jau ir uzsākuši. Šajā vietnē var iepazīties gan ar projekta mērķiem gan jaunumiem.

Jaunumi !

ATLAS ietvaros LAA ir uzstādījusi meteoroloģisko un vides datu reģistrēšanas iekārtas vairākās demonstrējumu saimniecībās. Projekta darbības gaitā interesentiem būs iespēja iepazīties ar iekārtām, to darbību, kā arī izmantot iegūtos datus.

Lai iepazītos ar iekārtām un izmantotu datus skatīt šeit
Saimniecību, kurās izvietoti sensori aprakstus un kontaktus skatīt šeit

ATLAS projektā izsludināts atklātais konkurs par radošajiem risinājumiem dažādu lauksaimniecības problēmu un izaicinājumu risināšanai. Ir iespēja pieteikt radošos risinājumus sekojošos novirzienos

 • Herbicīdu un insekticīdu kontrolēta izmantošana, lai reducētu to lietošanu līdz minimumam
 • Irrigācija (stādījumu apūdeņošana)
 • Aktīvu izsekošana un autoparka pārvaldība
 • Efektīva  barības vielu cikla kontrole
 • Informācijas analīzes un apmaiņas platforma lauksaimniekiem
 • Tehnoloģijas inovatīvai lauksaimniecībai
Projekta finansējums līdz 75000 EUR .
 
 
Iznācis pirmais ATLAS projekta pārskata ziņojums Šobrīd pieejams angliski Lejuplādēt

Izsaki savas domas par lauksaimniecības nākotni ! Lai piedalītos aptaujā spiest šeit. Atsevišķu jēdzienu skaidrojumu sk. zemāk

  • Pati aptauja, diemžēl, šobrīd angļu valodā, bet attiecīgi pēc kārtas tiek lūgts izvēlēties (atķeksēt) TOP trīs tehnoloģiju virzītājus lauksaimniecībā no piedāvātā saraksta:
 • 5G;
 • Artificial Intelligence (Mākslīgais intelekts);
 • Autonomous vehicles (Autonomie transportlīdzekļi);
 • Blockchain (Blokķēdes – decentralizēta piekļuves un darbības iespēja vienlaicīgi);
 • Interoperability (Mašīnu, sensoru un datu analīzes instrumentu savietojamība);
 • IoT jeb “Internet of things” (Lietu internets);
 • Mobile devices (Mobīlās ierīces, viedierīces);
 • Remote sensing (Attālinātās piekļuves iespējas ierīcēm un taml.).

Ja kas nav saprotams, iekopējiet šo jēdzienu Google un viss kļūs skaidrs…

ATLAS oficiālā tīmekļa vietne (angļu val.)

ATLAS pārskati un preses relīzes

ATLAS jaunumi, aktualitātes un saistīti raksti

Projekta mērķi:

Jauna līmeņa lauksaimniecības tehnikas sensorās vadības platformu un to savietojamības izstrādāšana.

Jaunu standartu definēšana uz datu apstrādi orientētai lauksaimniecībai

Projekta darbības rezultātā paredzēts :

 • ieviest pakalpojumus, lai iegūtu un apstrādātu datus no dažādiem sensoriem pēc vienota atvērta tipa standarta un vienotā formātā
 • izstrādāt lauksaimniecības mašīnu savstarpējās savietojamības platformu
 • izveidot zināšanu apmaiņas , zināšanu pārvaldīšanas un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu, kas balstīta uz vienotu mašīnu program-valodu un mašīnu pašmācīšanos spēju

Kopumā projekts paredz izstrādāt vienotu publiski pieejamu platformu kur saplūstu dati no dažādām lauksaimniecības mašīnām, sensoriem un citām lauksaimniecībā izmantojamajām iekārtām. Šo platformu lauksaimnieki varētu izmantot, lai iegūtu datus ko varēs izmantot saimnikošanas izmaksu samazināšanai, piemēram par mēslojuma daudzumu , kas nepieriešams konkrētam laukam, pesticīdu lietošanu konkrētās lauka vietās utt.

Augļkopju asociācijas uzdevums projektā ir veikt atsevišķu iekārtu un sensoru izmēģinājumu savu biedru saimniecībās

Daži fakti par projektu:

Intervija ar dabaszinātņu doktoru Stefan Rilling, projekta ATLAS galveno koordinatoru

Projekta partneru ģeogrāfisko izvietojumu var redzēt uz kartes

 

Projektā iesaistīti 30 partneri no 8 ES valstīm. Projekta ilgums 36 mēneši sākot no 2019.gada oktobra. Projekta partneru vidū ir universitātes, zinātniski – pētnieciskie institūti, industrijas pārstāvji, mazie/vidējie uzņēmumi, lauksaimniecības kooperatīvi, nozaru asociācijas, kā arī zemnieku saimniecības. ATLAS izcili apvieno ieinteresētās personas, kuras aktīvi ir darbojušās automatizācijas, IoT un robotikas jomā jau laikā, kad jēdziens “viedā lauksaimniecība” vēl nebija radīts. Šo projektu koordinē Fraunhofera Integrālo shēmu analīzes un informācijas sistēmu institūts (IAIS).

Projekta partneru saraksts

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857125