Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Inovatīvi risinājumi ābelēm un avenēm

Inovatīvi risinājumi ābelēm un avenēm

26. aprīlis, 2019

Dalies


2019 gadā LAA sadarbībā ar ražotājiem un zinātniekiem uzsāk projektu “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai”

Noslēdzies pirmais projekta gads. Lai gan projekta mērķu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks – projekts noslēdzas 2023 gadā, tomēr interesenti var apskatīt atsevišķu petījumu rezultātus saistībā ar apūdeņošanas sistēmu ierīkošanu un mehanizētu vainagu veidošanu ābelēm

Pirmā gada rezultāti (pdf)

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda un Zemkopības ministrijas un Lauku Atbalsta dienesta atbalstu

Projekta mērķi :

Apvienojot plašu augļkopības ekspertu un nozares uzņēmumu loku, izstrādāt ekonomiski pamatotus inovatīvus, videi draudzīgus
risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam
un pārstrādei. Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā komercaugļkopjiem un pārstrādes uzņēmumiem tiks piedāvāti
tehnoloģiskie risinājumi ābeļu un aveņu audzēšanai, kā arī ražas vākšanas mehanizācijai un izmaksu mazināšanai, tā paaugstinot
ražošanas produktivitāti.
Paredzēts izstrādāt sekojošus virzienus:

Ābelēm

 • mehanizēta vainagu veidošana ar mērķi mazināt roku darbu;
 • mehanizēta ziedu retināšana ar mērķi mazināt darbaspēka izmaksas un ražošanas periodiskumu;
 • adaptētas apūdeņošanas/fertigācijas sistēmas ieviešana paugurainā apvidū ar mērķi veicināt vienmērīgu mitruma nodrošinājumu augļudārzā un neradot augsnes erozijas riskus.

Avenēm

 • mehanizēta ogu novākšana Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm ar mērķi mazināt roku darbu un izmaksas;
 • pagarināta ogu ieguves sezona, izmantojot VOEN tipa segumus;
 • atlasītas ātrsaldēšanai piemērotas šķirnes.

Kopumā jaunie tehnoloģiskie risinājumi ļaus uzlabot ābolu un aveņu kvalitāti svaigam patēriņam un pārstrādei. Minētajiem kultūraugiem tiks izstrādāta ekonomiski argumentēta zināšanu bāze nozares saimniecībām par jauno tehnoloģisko risinājumu pielietošanas īpatnībām, riskiem un blakusefektiem, paaugstinot nozares konkurētspēju, perspektīvā nodrošinot pieprasījumu pēc Latvijas āboliem un avenēm, kā arī veicinot to eksportu.

Projekta partneri:

 • ”Latvijas Augļkopju asociācija”
 • Dārzkopības institūts
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • ZS “Gaidas”
 • SIA “Daigone”
 • ZS “Pīlādži”
 • SIA “VeryBerry”
 • ZS “Eglāji”
 • ZS “Ziediņi”

Par projekta gaitu un pētījumu rezultātiem regulāri informēsim LAA mājaslapā kā arī citos plašsaziņas līdzekļos