Apmācības augļkopībā 2021

Apmācības noslēgušās

Noderīgi ! 26.maija apmācību programmas ar vietu adresēm
Apmācību programma iesācējiem
Apmācību programma pieredzējušiem augļkopjiem

Teorētiskās nodarbības un pirmā praktisko nodarbību diena Dobelē abiem kursiem ir noslēgušās. Kursantiem pieejami apmacību materiāli. (pakāpeniski tiks papildināti) Pieejas kodus var saņemt rakstot uz e-pastu peteris@laas.lv

1.nodarbības apmācību materiāli kursam 1.1.(Iesācējiem) Pievienots nodarbības Zoom ieraksts

2.nodarbības apmācību materiāli kursam 1.1.(Iesācējiem) Pievienots nodarbības Zoom ieraksts

1.nodarbības apmācību materiāli kursam 2.1.(Pieredzējušiem) Pievienots nodarbības Zoom ieraksts

2.nodarbības apmācību materiāli kursam 2.1.(Pieredzējušiem) Pievienots nodarbības Zoom ieraksts

2021.gadā mācīti sekojoši kursi :

• 1.1. Integrētās augļkopības iespējas Latvijā mainīgā klimata apstākļos (t.sk. ekoloģisko faktoru ietekme un regulēšanas iespējas augļaugu audzēšanā, mēslošana augļkopībā, vides risku samazinošas tehnoloģijas, konkurētspēja globālajā tirgū) (iesācējiem)

• 1.2. Bioloģisko paņēmienu izmantošana un globālo klimata izmaiņu radīto vides risku samazinošas tehnoloģijas integrētajā augļkopībā (t.sk. jaunākās metodes un tehnoloģijas inovācijas konkurētspējas palielināšanai globālajā tirgū) (pieredzējušiem audzētājiem)

Vispārēja informācija

✔ Apmācību kopējais ilgums – 24 stundas katram kursam

✔ Apmācību dalībniekiem apmācība, ieskaitot praktiskos darbus ir BEZ MAKSAS (izņemot personīgos izdevumus)

✔ Mācības plānotas pēc sekojoša plāna:

  • 1. nodarbība – 2021.gada. aprīlis – maijs. Lekcijas un praktiskās nodarbības
  • 2. nodarbība – 2021.gada.maijs- jūlijs. Lekcijas un praktiskās nodarbības
  • 3. nodarbība – 2021.gada.septembris – oktobris. Praktiskās nodarbības

✔ Katra apmācību diena ilgs aptuveni 8 astronomiskās stundas (mācību stunda =45 min.), ieskaitot pusdienas un kafijas pauzes. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā

✔ Lekcijas tiks organizētas pēc iespējas katrā no 5 Latvijas plānošanas reģioniem. Kursam 1.1. (iesācējiem) plānotas nodarbības Vidzemē un Latgalē. Kursam 1.2. (pieredzējušiem) nodarbības plānotas Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā. Arī praktiskie darbi pēc iespējas tiks organizēti katrā reģionā (attiecīgi katram kursam), tomēr ņemot vēra to, ka var nebūt iespējams atrast piemērotas praktisko darbu vietas visos reģionos, praktiskie darbi notiks vietās, kur būs atbilstoša demonstrāciju saimniecība vai attiecīga tehnika.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos kursiem ir jāaizpilda dalības anketa, to var lejupielādēt šeit (docx vai pdf):

Anketa jāiesniedz Augļkopju asociācijas birojā. Anketu var iesniegt ieskanētā veidā sūtot uz laas@laas.lv vai sūtot pa pastu uz biroju Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048. Ja sūta pa pastu vēlams par to paziņot LAA birojam, gadījumam ja vēstule noklīst. Ja anketu sūta ieskanētu, tad uz apmācībām jāpaņem līdzi oriģināls, jo pirms kursu beigšanas apliecības saņemšanas būs nepieciešams iesniegt oriģinālu Lauku Atbalsta dienestā. Neskaidrību gadījumā informācija pa tel. 29212475

Kas var piedalīties mācībās ?

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”. Īsumā:

Dalībnieks ir lauku saimniecību pārstāvji, vai personas kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā.

✔ Apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki , prokūristi – tās personas par kuriem informācija ir atrodama publiskajos reģistros.

✔Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai.

✔Ja zemnieku saimniecība, kur piemēram īpašnieks ir viens no laulātajiem , bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad zemnieku saimniecības tā drīkst darīt, bet jābūt izziņai no īpašnieka , ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Papildus prasības
✔Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai.
✔Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumos Nr.705

✔ !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.

✔ Kursu pasniedzēji ir vispieredzējušāk Latvijas lektori augļkopības jomā. Apmācībās līdz šim piedalījušies gandrīz 200 interesenti. Kursi ietver gan teorētiskās lekcijas, gan praktiskos darbus Latvijā un ja uzlabosies situācija ar Covid19 iespējams arī ārzemēs.