Praktisko nodarbību programma iesācējiem 26.maijā

Kursa nosaukums:

1.1. Integrētās augļkopības iespējas Latvijā mainīgā klimata apstākļos (t.sk. ekoloģisko faktoru ietekme un regulēšanas iespējas augļaugu audzēšanā, mēslošana augļkopībā, vides risku samazinošas tehnoloģijas, konkurētspēja globālajā tirgū) (iesācējiem)

Datums: 2022.gada.26.maijs

Praktisko nodarbību diena. Vietas:   

 1. z/s “Pīlādži”Saltavota iela 30, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads LV – 2150. Informācija par nokļūšanau t. 29187532;    t.29468507
 2. SIA “Rāmkalni”, “Beverīnas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141. Informācija par nokļūšanau t.29208706
 3. SIA “Baltic Seaberry” , “Melluži”, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142. Informācija par nokļūšanau t.29425232
 4. “Rīvēni”, Dikļu pag., Valmieras nov., LV-4223. Informācija par nokļūšanau t. 29284237

Lektori: Ilze Grāvīte, Daina Feldmane, Regīna Rancāne, Edgars Rubauskis, Jānis Lepsis

Darba kartība

9:00 Tikšanās z/s Pīlādži, Saltavota iela 30, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads LV – 2150

 1. 9:10 – 10.35 Praktiskie darbi saimniecībā „Pīlādži”

Temati:

 • ekoloģisko faktoru ietekme mainīgā klimata apstākļos,
 • regulēšanas iespējas augļaugu audzēšanā,
 • iepazīšanās ar zaru griezēju-retinātāju Edward 300,
 • saimniecības iesaiste kooperācijā konkurētspējas palielināšanai.

10:45 Došanās uz nākošo prakses vietu

11:10 – 12.10 Praktiskie darbi saimniecībā „Rāmkalni”, “Beverīnas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Temati:

 • veiksmīgas uz eksportu orientētas  saimniecības darbības pieredze,
 • darbības virzienu diversifikācija konkurētspējas palielināšanai

12:20pusdienas Rāmkalnos

13:10 –  Došanās uz nākošo prakses vietu

13:30 – 14.15 SIA Baltic Seaberry”Melluži”, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142

Temati:

 • iepazīšanās ar uz eksportu orientētu smiltsērkšķu audzēšanu,
 • globālo klimata izmaiņu radīto vides risku samazinošas tehnoloģijas, laistīšanas nozīme vides risku samazināšanā un ražas patstāvīguma nodrošināšanā,
 • uz eksportu vērstas ražošanas pamati,
 • kooperācijas nozīme ražošanā,

14:25 Došanās uz nākošo prakses vietu

15:40- 17.00 Praktiskie darbi saimniecībā „Rīvēnu āboli” Rīvēni, Dikļu p., LV-4223

Temati:

 • iepazīšanās ar ābolu audzētāju kooperatīva darbību,
 • veiksmīga augļkopības kooperatīva darbības principi,
 • inovācijas un vides riskus samazinošas tehnoloģijas konkurētspējas palielināšanai globālajā tirgū

17:00 Prakses beigas

Praktiskie darbi notiks mācību dalībniekiem sadaloties 3 grupās.

Kopā prakse 6st.