Praktisko nodarbību programma pieredzējušiem augļkopjiem 26.maijā

Kursa nosaukums:

• 1.2. Bioloģisko paņēmienu izmantošana un globālo klimata izmaiņu radīto vides risku samazinošas tehnoloģijas integrētajā augļkopībā (t.sk. jaunākās metodes un tehnoloģijas inovācijas konkurētspējas palielināšanai globālajā tirgū) (pieredzējušiem audzētājiem)

Datums: 2022.gada.26.maijs

Praktisko nodarbību diena. Vietas: 

 1.   z/s “Pīlādži”Saltavota iela 30, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads LV – 2150. Informācija par nokļūšanau t. 29187532;    t.29468507
 2. SIA “Rāmkalni”, “Beverīnas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141. Informācija par nokļūšanau t.29208706
 3. SIA “Baltic Seaberry” , “Melluži”, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142. Informācija par nokļūšanau t.29425232
 4. “Rīvēni”, Dikļu pag., Valmieras nov., LV-4223. Informācija par nokļūšanau t. 29284237

Lektori: Ilze Grāvīte, Daina Feldmane, Regīna Rancāne, Edgars Rubauskis, Jānis Lepsis

Darba kartība

9:00 Tikšanās z/s Pīlādži Siguldas nov.

 1. 9:10 – 10.35 Praktiskie darbi saimniecībā „Pīllādži”, Saltavota iela 30, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads LV – 2150

Temati:

 • vides risku samazinošas tehnoloģijas integrētajā augļkopībā,
 • iepazīšanās ar zaru griezēju-retinātāju Edward 300,
 • saimniecības iesaiste kooperācijā konkurētspējas palielināšanai.

10:45 Došanās uz nākošo prakses vietu

11:10 – 12.10 Praktiskie darbi saimniecībā „Rāmkalni”, “Beverīnas”, Krustiņi, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Temati:

 • veiksmīgas uz eksportu orientētas  saimniecības darbības pieredze,
 • darbības virzienu diversifikācija konkurētspējas palielināšanai
 • bioloģisko paņēmienu izmantošana ražošanā.

12:20pusdienas Rāmkalnos

13:10 –  Došanās uz nākošo prakses vietu

13:30 – 14.15 SIA Baltic Seaberry”Melluži”, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142

Temati:

 • iepazīšanās ar uz eksportu orientētu smiltsērkšķu audzēšanu,
 • globālo klimata izmaiņu radīto vides risku samazinošas tehnoloģijas, laistīšanas nozīme ogulāju stadījumos,
 • uz eksportu vērstas produkcijas ražošanas pamati,
 • kooperācijas nozīme ražošanā,
 • bioloģisko ogu audzēšana, bioloģiskās produkcijas konkurētspēja tirgū.

14:25 Došanās uz nākošo prakses vietu

15:40- 17.00 Praktiskie darbi saimniecībā „Rīvēnu āboli” Rīvēni, Dikļu p., LV-4223

Temati:

 • iepazīšanās ar ābolu audzētāju kooperatīva darbību,
 • veiksmīga augļkopības kooperatīva darbības principi,
 • inovācijas konkurētspējas palielināšanai globālajā tirgū

17:00 Prakses beigas

Praktiskie darbi notiks mācību dalībniekiem sadaloties 3 grupās.

Kopā prakse 6st.