Aktualitātes hronoloģiskā secībā

Vai datos balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma būtu aktuāla dārzkopībā ? APTAUJA

15. februāris, 2022

APTAUJA latviešu valodā Kā jau iepriekš ziņots, LAA ES līdzfinansēta projekta ietvaros kopā ar vairākām valstīm aktīvi līdzdarbojas viedās lauksaimniecības ieviešanā dārzkopībā. Ir izveidotas vairākas demonstrāciju saimniecības kurās var iepazīties ar vides un meteo datu reģistrācijas un analīzes sistēmām. Šobrīd projekta ATLAS ietvaros notiek digitāla rīka – Lēmumu pieņemšanas palīgs izstrāde. Rīka funkcija ir balstoties uz sensoru datiem dot padomus par nepieciešamajam darbībām dārzā. Ko vajadzētu ietvert šādam rīkam ? Aicinām izteikt jūsu viedokli un…