Projekta “Risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai” atskaites sanāksme 8.decembrī

Projekta “Risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai” atskaites sanāksme 8.decembrī

16. novembris, 2023

Dalies

Šā gada 8.decembrī notiks projekta “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai” (LAD Nr.18-00-A01612-000025) gala rezultātu atskaites sanāksme. Sanāksmē piedalīsies pētnieki no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Dārzkopības institūta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, kā arī iesaistītās zemnieku saimniecības. Pasākums ir publisks, tāpēc aicināti visi interesenti. Lai pasākuma organizētāji varētu nodrošināt produktīvus darba apstākļus, lūdzam interesentus iepriekš pieteikties reģistrējoties šeit: https://ej.uz/cax9

Vieta: Saltavota iela 33, Kalnabeites, Siguldas pag., Siguldas nov

Darba kārtība:

Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija no 9:30 (kafija un vieglas uzkodas būs pieejamas visu semināra laiku)

10:00 – 10:15
Ievads (iepazīšanās, īsi par projektu – mērķi, sagaidāmie rezultāti u.c. )
(Ievadītājs un pasākuma moderators: P. Skrastiņš ) 

10:15 – 11:35 
Mehanizēta vainagu veidošana un ziedu retināšana
(ziņo: Dārzkopības institūts (DI: E. Rubauskis), Agrihorts, Daigone, Gaidas, Pīlādži, LLKC);

11:35 – 12:15 
Apūdeņošana paugurainā apvidū
(ziņo: DI (E. Rubauskis), LBTU Augsnes un augu zinātņu institūts, z/s Eglāji; LLKC);

12:15 – 13.15 
Tehnikas (mehāniskais kontūrgriezējs / retinātājs) un dārza apskate (cik atļaus laika apstākļi) ar kafijas pauzi.

(ziņo un vada z/s Pīlādži: J. Zilvers)
———————————–

13:15 – 13:55 
Mehanizētas ogu novākšanas iespējas Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm
(ziņo: DI, LLKC; ) 

13:55 – 14:35 
VOEN segumu sistēmu izmantošanas efektivitātes izvērtējums rudens aveņu audzēšanā 
(ziņo: DI, A. Brosova, Agrihorts, LLKC; ) 

14:35 – 14:55
Aveņu šķirņu piemērotības izvērtējums ogu saldēšanai desertam
(ziņo: DI) .  

Noslēgums, diskusijas 14:55 – 15:30 

Lejupielādējama informācija