Apmācības un Kursi

Šeit var meklēt informāciju par apmācībām augļkopībā, ko Latvijas Augļkopju Asociācija (LAA) rīkojusi pēdējo gadu laikā. LAA cenšas sekot līdzi visam jaunākajam nozarē un iekļaut visu aktuālāko augļkopju apmācību programmās. Iespējams, ka par jūsu interesējošo jautājumu ir runāts kādā no apmācībām. Esam apkopojuši apmācību tematus un materiālus. Ja konstatējat, ka par kādu no jums interesējošo tematu ir bijuši kursi ir iespējams personīgi konsultēties ar attiecīgo lektoru, kā arī saņemt mācību materiālus.

! Meklētājs šai lapā veic meklēšanu tikai saturā, kas saistīts ar apmācībām. Ja vēlaties atrast jebkuru tematu ar attiecīgajiem atslēgvardiem izvēlaties kopējo meklētāju.

Kursa nosaukumsApskatītie temati
Integrētās augļkopības iespējas Latvijā mainīgā klimata apstākļos (iesācējiem)
Plānošanā no 2021.g.pavasara, vairāk informācijas šeit
Ekoloģisko faktoru ietekme un regulēšanas iespējas augļaugu audzēšanā,
mēslošana augļkopībā, vides risku samazinošas tehnoloģijas, konkurētspēja globālajā tirgū.
Apmācību materiāli būs pieejami apmācību gaitā
Bioloģisko paņēmienu izmantošana un globālo klimata izmaiņu radīto vides risku samazinošas tehnoloģijas integrētajā augļkopībā (pieredzējušiem audzētājiem) Plānošanā no 2021.g.pavasara, vairāk informācijas šeitJaunākās metodes un tehnoloģijas inovācijas konkurētspējas palielināšanai globālajā tirgū. Apmācību materiāli būs pieejami apmācību gaitā
Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem
2019.g.
Darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences
Sīkāk par apskatītajiem tematiem
Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana perspektīvām, bet šobrīd mazpazīstamām augļkopības kultūrām (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (iesācējiem)
2018.g.
Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (pieredzējušiem audzētājiem)
2018.g.
Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana augļkoku stādījumiem (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (iesācējiem)
2017.g.
Integrētā augļkopība un lauksaimnieciskā ražošana ogulāju stādījumiem (t.sk. uz tirgu vērsta kvalitatīva un ilgtspējīga produkcijas ražošana) (iesācējiem)
2017.g.