Kategorijas
Apmācības

Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem 2019.g

Kursos apskatītie temati:

Modernas augļu glabātavas darbības principi, augļu šķirošanas iespējas, sistēmas un nozīme;
iepazīšanās ar jaunumiem vainagu kopšanā;
iepazīšanās ar apūdeņošanas sistēmām paugurainā apvidū;
pieredze kooperācijā un realizācijas sistēmas veidošanā;
Darbu mehanizācijas iespējas dārzā (iepazīšanās dabā), t.sk. mehanizēta, kontūrgriešana ražošanas apstākļos ābelēm
Iepazīšanās ar ābolu glabāšanas iespējām izmantojot ULO tehnoloģiju
Augļu dārzu smidzinātājs moderniem dārziem efektīvai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai minimalizējot vides piesārņojuma riskus.
Iepazīšanās ar inovatīvu risinājumu izmantošanu zemeņu audzēšanā: audzēšana uz plēves, apūdeņošana, ražas vākšanas platformas izmantošana, datorizētas uzskaites sistēmas izmantošana;
Zemeņu audzēšanā izmantojamā tehnika;
Krūmcidoniju bioloģiskā audzēšana, pārstrāde;
Iepazīšanās ar vidi , kas piemērota lielogu dzērveņu audzēšanai;
lielogu dzērveņu audzēšanā izmantojamā tehnika;
Smiltsērkšķu dārzs dabā;
smiltsērkšķu audzēšanā un novākšanā izmantojamā tehnika;
realizācijas iespējas, tirgus tendences smiltsērkšķu kultūrām;

AAL lietošanas, uzskaites, glabāšanas un utilizācijas noteikumi. Darba aizsardzības prasības strādājot ar AAL. AAL ietekme uz vidi un riski videi.
Alternatīvās vielas augļaugu slimību ierobežošanai integrētajā un bioloģiskajā augu aizsardzībā;
Bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu un alternatīvo vielu izmantošanas iespējas kaitēkļu ierobežošanā;
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pieredze un stratēģijas augļaugu slimību ierobežošanai Baltijas un Skandināvijas valstīs;
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pieredze un stratēģijas augļaugu kaitēkļu ierobežošanai Baltijas un Skandināvijas valstīs;
Smidzinātāju veidi, to parametri un regulēšana iespējas izmantošanai augļkopībā;
AAL darba šķīduma devu aprēķini un smidzināšanas kvalitāte videi draudzīgā augļkopībā;

Apūdeņošana, tehnoloģiskie risinājumi augļu kokiem;
Mēslošana augļu kokiem;
Tehnoloģiskie risinājumi un dārzu sistēmas augļu kokiem;
Profesionālās tehnoloģijas ķiršiem, šķirnes, veidošana u.c.;
Videi draudzīgas dzērveņu audzēšanas tehnoloģijas;
Videi draudzīgas melleņu audzēšanas tehnoloģijas;
Videi draudzīgas tehnoloģijas zemenēm;
Videi draudzīgas tehnoloģijas krūmogulājiem un avenēm;

Pieejamie apmācību materiāli (pdf, ppt, word formāti)

  • AAL darba šķīduma devu aprēķini un smidzināšanas kvalitāte videi draudzīgā augļkopībā
  • Smidzinātāju veidi, to parametri un regulēšana iespējas izmantošanai augļkopībā
  • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pieredze un stratēģijas augļaugu kaitēkļu ierobežošanai Baltijas un Skandināvijas valstīs
  • Alternatīvās vielas augļaugu slimību ierobežošanai integrētajā un bioloģiskajā augu aizsardzībā
  • Bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu un alternatīvo vielu izmantošanas iespējas kaitēkļu ierobežošanā
  • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pieredze un stratēģijas augļaugu slimību ierobežošanai Baltijas un Skandināvijas valstīs
  • AAL lietošanas, uzskaites, glabāšanas un utilizācijas noteikumi. Darba aizsardzības prasības strādājot ar AAL. AAL ietekme uz vidi un riski videi.
  • Saldie un skābie ķirši – no A līdz Z
  • Videi draudzīgas tehnoloģijas zemenēm
  • Mazāk izplatītas aveņu un krūmogulāju audzēšanas tehnoloģijas