Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Current events

The second issue of the "Professional Horticulture" electronic edition has been released

12. May, 2017

We continue to inform gardeners about the latest and most relevant scientists and the industry – the second issue of the online edition of Professional Horticulture came out. It was issued by the Institute of Horticulture, in cooperation with the Latvian Fruit-Growing Association, the Latvian Gardener Society and the Association of Plant Breeders. Taking into account the readers’ positive assessment of the first issue, the Ministry of Agriculture has found the possibility to support this…

No older article!