Regīna Rancāne

Konsultē:

  • kaitīgo organismu atpazīšanu un monitoringu augļkopībā
  • augu aizsardzības paņēmienu un līdzekļu izvēli integrētajā augļkopībā
  • augu aizsardzības paņēmienu un līdzekļu izvēli bioloģiskajā augļkopībā
  • prognožu sistēmas RIMpro izmantošanu kaitīgo organismu ierobežošanai
Šobrīd strādā: LLU augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”
Pieredze un izglītība:Maģistra grāds lauksaimniecībā, šobrīd studijas dokturantūrā,18 gadu pieredze augu aizsardzības jomā
Kontakti:tel.26361918
regina.rancane@llu.lv
Papildus informācija: