Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena 16.septembrī Vecumnieku novadā

LLU sadarbībā ar LAA un SIA “O.G.A.” rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 16.septembrī  Vecumnieku novadā. „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē” (Dienesta līguma reģistrācijas numurs: LAD 240118/P10, iesnieguma Nr. 18-00-A00102-000006, 9.lote) ietvaros ar mērķi salīdzināt augu aizsardzības shēmas nozīmīgāko lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimību ierobežošanā, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, tādējādi samazinot audzēšanas riskus (ražas zudumus).

Tēma: Lielogu dzērveņu šķirņu nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas, citi audzēšanas riski un to ierobežošanas iespējas

Norises vieta un laiks: SIA O.G.A., Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., “Vilku purvs”. Pulcēšanās pie stādījuma. Sākums pulksten 14:00

Lauka dienas kontaktpersona: Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece, e-pasts: dace.silina@llu.lv .

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 13.09.2019. pieteikties e-pastā: dace.silina@llu.lv  (norādot cilvēku skaitu).

Vēcāku rakstu nav!