Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Sveicam Māru Rudzāti!

Sveicam Latvijas Augķopju asociācijas valdes priekšsēdētāju Māru Rudzāti ar iegūto balvu “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” Sējējs 2019!

Vēcāku rakstu nav!