Categories
Dažādi

EK pārtikas marķēšanas sistēma

Zemkopības ministrija nosūta informācijai Eiropas Komisijas (turpmāk –
Komisija) publicēto Food Labelling Information System (FLIS).

Komisijas FLIS izveidotā sistēma ļauj izvēlēties pārtikas produktu un
pēc tam sistēmā atrast produkta marķējumā obligāti norādāmo
informāciju 23 ES valodās. Sistēma nodrošina saikni ar attiecīgajām
tiesību normām un esošajiem vadlīniju dokumentiem. FLIS sistēmā kopumā
ir ietvertas 87 dažādas pārtikas kategorijas un informācija no 39
regulām, 17 direktīvām un 1 lēmuma.

FLIS atbilst Komisijas labāka regulējuma stratēģijai, jo tā vienkāršo
un veicina pārtikas nozares netraucētu darbību. Tā ir izstrādāta, lai
palīdzētu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem noteikt
obligātās marķējuma norādes, kas būtu jānorāda uz pārtikas produktiem.
Tās mērķis ir uzlabot attiecīgo tiesību aktu pareizu īstenošanu un
atvieglot valstu izpildiestāžu darbu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Komisijas izstrādātā sistēma ir tikai
dokumentēšanas instruments, un tai nav juridiska spēka.

Piekļuve FLIS sistēmai ir pieejama SANTE’s mājas lapā
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/food-labelling-information-system_en