Categories
ATLAS Dažādi

Digitālais kompass 2030

… Digitālās lauksaimniecības tehnoloģijas var dot iespēju lauksaimniecības nozarei pielāgotāk un efektīvāk ražot, tādējādi palielinot nozares ilgtspējības rādītājus un konkurētspēju. Lauksaimniecība ir identificēta kā viena no galvenajām nozarēm, kur digitālie risinājumi var palīdzēt samazināt globālās SEG emisijas un pesticīdu lietošanu.

… Ar inteliģentām malu skaitļošanas lietojumprogrammām, kas aprīkotas ar vismodernāko jaudu, būs iespējams reāllaikā apkopot lauksaimniecības datus, lauksaimniekiem nodrošināt uzlabotus pakalpojumus, piemēram, ražas prognozēšanu vai saimniecības vadību, un optimizēt pārtikas piegādes ķēdes.

Šie un citi lauksaimniecības digitalizācijas plāni skatāmi EK dokumentā