Categories
Dažādi Kultūras Noderīgi raksti angļu valodā

Smiltsērkšķu audzētāju atskaite

Starptautiskā smiltsērkšķu asociācija (ISA), kuras dalībnieku sarakstā jau vairāk nekā 15 gadus ir arī Latvijas pārstāvji, apjomīgā atskaitē sniedz ieskatu par 2020. g. paveikto deviņās dalībvalstīs. Atskaitē apkopota informācija, kas saistīta ar: smiltsērkšķu platībām, ģenētiskiem resursiem, uzņēmumiem un produktiem, kā arī aktuāliem zinātniskiem pētījumiem. Plašāku informāciju par ISA aktivitātēm (t.sk. semināriem, konferencēm u.c.) var atrast […]

Categories
Kultūras

Smiltsērkšķu audzēšanas iespējas Latvijā

Smiltsērkšķu audzēšana Latvijā, 2020SVID vērtējumsSpēks● No visām ES valstīs audzēto smiltsērkšķu šķirnēm mūsējām ir viskvalitatīvākie augļi pēc pārstrādātāju noteiktajiem diviem būtiskākajiem kritērijiem – augļa masa (=sulīgums) virs 0,8 g un šķīstošā sausne, Brix virs 80● Latvijas audzētājiem ir liela pieredze sulīgo šķirņu audzēšanas tehnoloģijā● Smiltsērkšķi ir starptautiski jau pietiekoši zināmi, lai tiem varētu atrast pircējus […]