ATLAS

ATLAS eksperta viedoklis

8. jūlijs, 2020

Dalies

Eksperta viedoklis

Intervija ar dabaszinātņu doktoru Stefan Rilling, projekta ATLAS galveno koordinatoru

Rillinga kungs, lūdzu izstāstiet Jūsu vārdiem, kas ir ATLAS un ko tas cenšas darīt?

ATLAS ir pētniecības projekts, kas apvieno vairākas ieinteresētās personas un pētniekus no
lauksaimniecības jomas ar misiju sasniegt jaunu savietojamības līmeni starp lauksaimniecības
mašīnu un sensoru ražotājiem, un datu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.

Kā tieši ATLAS risina vajadzību pēc savietojamības starp lauksaimniecības mašīnām un
sensoriem?

ATLAS pievēršas savietojamībai ar tehniskajām koncepcijām, kuras ir salīdzināmas ar
risinājumiem, kas atrodami mūsdienu interneta tehnoloģijās – tīmekļa pakalpojumi, kas savieno
dažādas datu glabāšanas platformas mašīnu ražotājiem, IoT ierīces un digitālo pakalpojumu
sniedzēji, kā arī lietotnes un mobilie datori, kas, izmantojot standartizētus datu protokolus, tiks
pielāgoti, lai sasniegtu visu iesaistīto dalībnieku savietojamību.

Vai varat jau tagad nosaukt dažas problēmas, kuras ATLAS atrisinās?

Mūsdienu lauksaimniecība faktiski jau tagad ir lielā mērā digitalizēta. Vidējam lauksaimniekam
ir daudz dažādu programmatūras rīku, ko viņš izmanto. Mūsdienu lauksaimniecības mašīnas
savā ziņā ir ritošie datori. Tomēr joprojām ir sarežģīti un apgrūtinoši apvienot visus šos digitālos
rīkus kopā, un vieni un tie paši dati dažādās vietās manuāli jāievada vairākas reizes. Kultivēšanas
metodes jau tagad ir ļoti attīstītas, optimizēt darbplūsmas un palielināt ražību ir ļoti sarežģīts
uzdevums, kas prasa milzīgu digitālo datu apstrādi ar augstu telpisko un laika izšķirtspēju, kas
nāk no daudziem dažādiem datu avotiem. Precīza, uz datiem balstīta lauksaimniecība var
palīdzēt samazināt ekoloģisko ietekmi un, izmantojot ļoti mērķtiecīgus un precīzus pasākumus
vietējā mērogā, novest pie ilgtspējīgākas pārtikas ražošanas.

Kā digitālā transformācija veidos lauksaimniecības nākotni?

Kā jau minēts, mūsdienu lauksaimniecības saskaras ar neskaitāmiem vides, ekonomiskas un
sabiedrības izaicinājumiem. Sabiedrības spiediens attiecībā uz lauksaimniecības mazāku ietekmi
un vidi un pieprasījums pēc ilgtspējīgi ražotas pārtikas pieaug ar katru dienu. Nākamās paaudzes
lauksaimniekiem ir jāstājas pretim šiem izaicinājumiem, un digitālā transformācija ir galvenā
tehnoloģija, kas to ļauj.