ATLAS

ATLAS preses relīzes

30. oktobris, 2019

Dalies

Preses relīze 18.10.2019 (latviešu un angļu v.)

ATLAS projekts – nākamās paaudzes standartu definēšana datiem balstītas lauksaimniecības praksei

Mūsdienu lauksaimniecība arvien vairāk tiek balstīta uz datiem. Lai gan pastāv jau vairāki tehnoloģiski risinājumi, savietojamības trūkuma dēļ ir nepieciešama rūpīga mašīnu, sensoru un datu apstrādes platformu izvēle, tas kavē šo sistēmu pielāgošanu katra lauksaimnieka individuālajām vajadzībām.

Apvārsnis 2020 projekts ATLAS tiecas pārvarēt šos ierobežojumus, un tā vispārējais mērķis ir atvērtas digitālo pakalpojumu platformas izstrāde lauksaimniecības vajadzībām un ilgtspējīgu ekosistēmu izveide inovatīvai, uz datiem balstītai lauksaimniecībai. Šī platforma ļaus elastīgi kombinēt ar lauksaimniecības tehniku, sensoru sistēmām un datu analīzes rīkiem, lai pārvarētu savietojamības trūkuma problēmu un ļautu lauksaimniekiem, izmantojot vismodernākās digitālās tehnoloģijas, ilgtspējīgā veidā palielināt savas saimniecības produktivitāti.

Izmantojot ATLAS platformu, ieguvumi no datiem balstītas lauksaimniecības tiks demonstrēti vairākos eksperimentālajos pētījumos jeb izmēģinājumos. Šo izmēģinājumu ietvaros, ko sauks par “Inovācijas centriem” tiks izveidots tīkls, kas sastāvēs no galalietotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, pētniekiem un lauksaimniecības politikas veidotājiem, kas plašākai sabiedrībai skaidros digitālās lauksaimniecības ieguvumus. Turklāt, izmantojot projekta finansējumu, tiks piesaistīti inovatīvi uzņēmumi, kas, izmantojot radīto platformu, sniegs savus pakalpojumus.

ATLAS platforma nodrošinās dažādu sensoru, iekārtu un pakalpojumu integrēšanu.

ATLAS projekta atklāšanas pasākums norisinājās Vācijā 2019. gada 16. un 17. oktobrī intelektuālās analīzes un informācijas sistēmu institūtā Fraunhofer. Tikšanās laikā tika izceltas gan lauksaimnieku, gan mašīnu ražošanas nozares gala lietotāju perspektīvas. Tāpat tika apspriests projekta darba plāns un gaidāmās aktivitātes, kā arī pārrunāta vadības struktūra un lēmumu pieņemšanas mehānismi.

ATLAS projekts ilgs 36 mēnešus līdz 2022. gada septembrim un tajā iesaistīti 30 partneri, kas pārstāv Vāciju, Šveici, Grieķiju, Itāliju, Rumāniju, Spāniju un Latviju.

Projekta ATLAS partneri: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., AGRICIRCLE AG, ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, AGRO APPS I.K.E., UNIVERSITA DEL SALENTO, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION AEF, NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS, FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS DIMITRA, TECHNISCHE HOCHSCHULE KOLN, STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI, VINIFICATIE MURFATLAR, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V., ROBOT MAKERS GMBH, METEOMATICS AG, LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS SOCIEDAD LIMITADA, SEELMEYER & WOLTERING KG, LATVIJAS AUGLKOPJU ASOCIACIJA, ETAM SA, KUNNE STEPHAN, LIEDER FALK, MUNCHHOFF FRIEDRICH-CHRISTIAN, LATVIJAS BIOLOGISKAS LAUKSAIMNIECIBAS ASOCIACIJA, FODJAN GMBH, FROHLICH PETER, OIKONOMOU STAMATIS, AGROTIKOS SYNETAIRISMOS PROIONTON AGIAS O KISSAVOS, ANWENDUNGSZENTRUM GMBH OBERPFAFFENHOFEN, DARZKOPIBAS INSTITUTS, KTIMA GEROVASSILIOU OINOPOIIA ANONYMI ETARIA.

Plašāka informācija sazinoties ar Dr. Stefan Rilling: Stefan.Rilling@iais.fraunhofer.de

EN

ATLAS project to define the next generation standards for data driven agriculture

Modern agriculture is becoming more and more data driven. Although a multitude of technical solutions already exist, the lack of interoperability demands a careful choice of machines, sensors and data processing platforms and hinders the adaption of these systems to the individual farmer’s specific needs.

Τhe Horizon 2020 project “ATLAS” aspires to overcome these constraints and itsoverall objective is the development of an open digital service platform for agricultural applications and to build up a sustainable ecosystem for innovative data-driven agriculture. The platform will allow the flexible combination of agricultural machinery, sensor systems and data analysis tools to overcome the problem of lacking interoperability and to enable farmers to increase the productivity in a sustainable way by making use of the most advanced digital technology.

Using the ATLAS platform, the benefits of data driven agriculture will be demonstrated within a multitude of pilot studies. Around these pilots, so called “Innovation Hubs”, a network of end-users, service providers, researchers and policy makers, will be established to exploit the benefits of digital agriculture to a larger audience. Moreover, through seed funding, innovative companies will be attracted to provide their services through the platform.

The ATLAS platform will provide a flexible architecture to integrate a variety of different sensors, machines and services.

The kick-off meeting of ATLAS project took place atFraunhofer IAISon the 16thand 17thof October 2019. During the meeting, the end user perspectivesboth of farmers and the machinery manufacturing industry were highlighted. Furthermore, the full work plan and the immediate upcoming activities were discussed, as well as the management structure and decision-makingmechanisms of the consortium.

The ATLAS project will run for 36 months until September 2022 and involves 30 partners from Germany, Switzerland, Greece, Italy, Romania, Spain and Latvia.