Pieejams atbalsts investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem. Notiks vebinārs

Pieejams atbalsts investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem. Notiks vebinārs

26. marts, 2024

Dalies

No 25. aprīļa līdz 27. maijam LAD aicina iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu investīcijām ierobežotiem mērķiem pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Atbalstāmi ir tādi projekti, kas sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu vai pielāgošanās pasākumu īstenošanai. Attiecināmi ir ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

Šī gada 3. aprīlī plkst. 13:00 notiks vebinārs par gaidāmo atbalsta pasākuma kārtu

Vairāk informācijas šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/pieejams-atbalsts-investicijam-energoefektivitates-atjaunojamas-energijas-un-emisiju-samazinasanas-merkiem-notiks-vebinars