Inovatīvi risinājumi ābelēm un avenēm

2019. gadā LAA sadarbībā ar ražotājiem un zinātniekiem ir uzsākusi projektu “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda un Zemkopības ministrijas un Lauku Atbalsta dienesta atbalstu.

Projekta mērķi :

Apvienojot plašu augļkopības ekspertu un nozares uzņēmumu loku, izstrādāt ekonomiski pamatotus inovatīvus, videi draudzīgus risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam
un pārstrādei. Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā komercaugļkopjiem un pārstrādes uzņēmumiem tiks piedāvāti tehnoloģiskie risinājumi ābeļu un aveņu audzēšanai, kā arī ražas vākšanas mehanizācijai un izmaksu mazināšanai, tā paaugstinot ražošanas produktivitāti.

Vairāk informācijas šeit

Vēcāku rakstu nav!