Lauka diena 16.septembrī Vecumnieku novadā

LLU sadarbībā ar LAA un SIA “O.G.A.” rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 16.septembrī  Vecumnieku novadā. „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē” (Dienesta līguma reģistrācijas numurs: LAD 240118/P10, iesnieguma Nr. 18-00-A00102-000006, 9.lote) ietvaros ar mērķi salīdzināt augu aizsardzības shēmas nozīmīgāko lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimību ierobežošanā, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, tādējādi samazinot audzēšanas riskus (ražas zudumus).

Tēma: Lielogu dzērveņu šķirņu nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas, citi audzēšanas riski un to ierobežošanas iespējas

Norises vieta un laiks: SIA O.G.A., Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., “Vilku purvs”. Pulcēšanās pie stādījuma. Sākums pulksten 14:00

Lauka dienas kontaktpersona: Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece, e-pasts: dace.silina@llu.lv .

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 13.09.2019. pieteikties e-pastā: dace.silina@llu.lv  (norādot cilvēku skaitu).

Vēcāku rakstu nav!