Lauka diena 19.septembrī Līvbērzes pagastā

LLU sadarbībā ar LAA un SIA “Arosa-R” rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 19.septembrī Līvbērzes pagastā. „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē” (Dienesta līguma reģistrācijas numurs: LAD 240118/P10, iesnieguma Nr. 18-00-A00102-000006, 9.lote) ietvaros ar mērķi salīdzināt augu aizsardzības shēmas nozīmīgāko lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimību ierobežošanā, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, tādējādi samazinot audzēšanas riskus (ražas zudumus).

Tēma:  Krūmmelleņu nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas, citi audzēšanas riski un to ierobežošanas iespējas.

Norises vieta un laiks: SIA Arosa – R, Jelgavas nov., Līvbērzes pag., “Kaigu purvs”.

Pulcēšanās uzņēmuma ēkā. Sākums pulksten 14:00

Lauka dienas kontaktpersona: Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece, e-pasts: dace.silina@llu.lv .

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 17.09.2019. pieteikties e-pastā: dace.silina@llu.lv  (norādot cilvēku skaitu).

Vēcāku rakstu nav!